สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวยหมวดอักษร ขจ.ขุมงาน ขุมเงินเจริญโภคทรัพย์

  
     สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวยหมวดอักษร ขจ.ขุมงาน ขุมเงินเจริญโภคทรัพย์ ตั้งเป้ามีรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไม่ต่ำกว่า 26 ล้านบาท
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 11 ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานขนส่งจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยของจังหวัดเชียงใหม่ 301 เลขหมาย หมวดอักษร ขจ ขุมงาน ขุมเงิน เจริญโภคทรัพย์ เพื่อนำรายได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งในการประมูล 10 ครั้งที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยกว่า 238 ล้านบาท ครั้งล่าสุดมีรายได้ 26 ล้านบาท โดยครั้งนี้ตั้งเป้าจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าครั้งที่ผ่านมา ในงานมีผู้สนใจไปร่วมประมูลจำนวนมาก โดยหมายเลขแรกคือ 8899 มีรายได้จากการประมูลกว่า 220,000 บาท โดยจะจัดประมูลระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ นี้ซึ่งนอกจากผู้ประมูลจะได้หมายเลขทะเบียนรถสวยไปครอบครองแล้ว ยังมีส่วนช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่ปีหนึ่ง ๆ สูญเสียกว่าสองแสนล้านบาท โดยรายได้จากการประมูลทั่วประเทศต่อปีจะได้ประมาณ 7-800 ล้านบาท
นอกจากนี้ในงานยังมีการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ทั้งรถเข็น รถไฟฟ้า และขาเทียม โดยในปีงยประมาณ 2555 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วยเหลือผู้พิการ 44 ราย รวมเป็นเงินกว่าล้านเจ็ดแสนบาท
 
9 กุมภาพันธ์ 2556 , 12:19 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่