กิจกรรมเชียงใหม่เขียว สวย หอม ปลูกกล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่ ทำความสะอาดรอบคูเมือง

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่จับมือธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมเชียงใหม่เขียว สวย หอม ปลูกกล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่ ทำความสะอาดรอบคูเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเขียว สวย หอม ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่จัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีกิจกรรมปลูกกล้วยไม้ไทยบริเวณต้นไม้ใหญ่ ทำความสะอาดบริเวณข่วงประตูท่าแพ เก็บขยะในคูเมือง เพื่อพัฒนาบ้านเมืองสวยงาม เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการปลูกกล้วยไม้พันธุ์ไทย ซึ่งค่อนข้างหายากใกล้จะสูญพันธุ์ที่ควรอนุรักษ์ไว้กับเมืองเชียงใหม่ตลอดไป เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนงบประมาณดำเนินการจำนวน 60,000 บาท
 
9 กุมภาพันธ์ 2556 , 21:00 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่