รองนายกรัฐมนตรีพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสภาพอากาศ และมลพิษหมอกควันเหนือน่านฟ้าเชียงใหม่

  
     รองนายกรัฐมนตรีพร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสภาพอากาศ และมลพิษหมอกควันเหนือน่านฟ้าเชียงใหม่ หลังพบฟ้าหลัว แต่ไม่พบ Hot Spot ในพื้นที่ ขณะที่ค่า PM10 ยังไม่เกินค่าปกติ
หลังจากขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสภาพหมอกควันเหนือน่านฟ้าจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สภาพหมอกที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาน่าจะเป็นหมอกแดด ไม่ใช่หมอกที่เกิดจากควันไฟ ทั้งนี้จากการบินสำรวจอำเภอเมือง อำเภอหางดง สันกำแพง แม่ริม แม่ออน สันทราย มีจุดที่เกษตรกรเผาตอซังข้าวสองจุดที่อำเภอสันกำแพง ซึ่งได้มีการแจ้งไปยังนายอำเภอสันกำแพงให้จัดกำลังไปดับไฟเรียบร้อยแล้ว หากจะเป็นหมอกควันก็น่าจะมาจากพื้นที่ไกลออกไป ซึ่งจะต้องสำรวจอำเภอรอบนอก ทั้งฮอด แม่แจ่ม จอมทอง อมก๋อยอีกครั้ง อย่างไรก็ตามจากการติดตามภาพถ่ายดาวเทียมก็ไม่พบจุด Hot Spot แต่อย่างใด รายงานคุณภาพอากาศที่จุดตรวจวัดทั้งสองแห่งทั้งที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่เกินค่ามาตรฐานแต่อย่างใด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรีรู้สึกพึงพอใจกับการตรวจคุณภาพอากาศในครั้งนี้ และได้กำชับว่าให้เน้นย้ำทุกอำเภออย่าได้นิ่งนอนใจ ซึ่งสถิติจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปีย้อนหลัง ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม มักจะเกิดปัญหาหมอกควัน ขอให้เตรียมพร้อมและเฝ้าระวังโดยขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ห้ามเผา และใช้มาตรการกฎหมายมาบังคับใช้อย่างเด็ดขาด
 
9 กุมภาพันธ์ 2556 , 21:34 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่