จัดอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

  
    สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับกรมการจัดหางานจัดอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
พลตำรวจตรี พรภัทร์ สุยะนันทน์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และนาย จีรศักดิ์ สุคนธชาติ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมกันเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ที่โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน ดำเนินการอบรมเป็นรุ่นที่ 3 โดยรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ได้จัดการอบรมไปแล้วที่กรุงเทพมหานคร และที่จังหวัดขอนแก่น
รองอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่า การอบรมครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจและข้าราชการกรมการจัดหางาน ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ทั้งด้านการสืบสวน ปราบปรามและจับกุมดำเนินคดี เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล
สำหรับผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรภาค 6 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการกรมการจัดหางาน รวมทั้งสิ้น 379 คน
 
20 กันยายน 2549 , 11:40 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่