ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ อย่างไม่เป็นทางการ หมายเลข 3 นำมาเป็นอันดับที่ 1

  
     ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไม่เป็นทางการ นายนายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย หมายเลข 3 นำมาเป็นอันดับที่ 1
นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ประธานกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 3 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายบุญล้อม ถวาย หมายเลข 2 นายประหยัด ทรงคำ และหมายเลข 3 นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย ซึ่งผลอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. (10 ก.พ. 56) หมายเลข 3 นำมาเป็นอันดับที่ 1 ห่างจากหมายเลข 2 ซึ่งรองมาเป็นอันดับที่ 2 กว่า 1,000 คะแนน และหมายเลข 1 มีคะแนนรองลงมาเป็นอันดับสุดท้าย นอกจากนี้ พบว่า ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจาก นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 3,900 คน ไม่มีการมาตรวจสอบรายชื่อก่อน จึงเกิดความไม่คล่องตัว ขณะมาลงคะแนนในคูหาที่จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ คาดว่า ในเวลา 21.00 น. จะทราบผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
สำหรับ หลักการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้ง ใช้หลัก เชียงใหม่โมเดล เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง มีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง จำนวน 15,465 คน ใน 31 หน่วยเลือกตั้ง
 
10 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:58 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่