เปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 13 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     เปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 13 ที่จังหวัดเชียงใหม่ การฝึกที่มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของทหารในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ
พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ นางคริสตี้ เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 13 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ 13 เป็นการฝึกปฏิบัติการร่วม ปฏิบัติการผสมทางทหารที่สำคัญระหว่างกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพจากมิตรประเทศที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 32 ปี มีประเทศเข้าร่วมในการฝึก จำนวน 7 ประเทศ คือ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์และมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังมีอีก 10 ประเทศที่ส่งกำลังเข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึก ได้แก่ บรูไน จีน ลาว เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ รัสเซีย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีพื้นที่หลักในการฝึก คือ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ลพบุรี ชลบุรี และจันทบุรี กำหนดฝึกปฏิบัติระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2556 โดยประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกคอบร้าโกลด์ คือ การพัฒนาขีดความสามารถทางทหารในการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศ ซึ่งเป็นหลักประกันความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนสืบไป
การฝึกคอบร้าโกลด์ เริ่มขึ้นภายหลังการยุติของสงครามโลก ครั้งที่ 2 ประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญ ได้ร่วมดำเนินการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการทหารที่นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือยุทธปัจจัยด้านต่างๆ เพื่อดำรงความพร้อมรบในยุคสงครามเย็น ปี 2526 มีการฝึกที่มีกำลังพลจากทุกเหล่าทัพเข้าร่วมฝึกเป็นครั้งแรก และถูกพัฒนาอย่างกว้างขวางมากขึ้น จากนั้น ในปี 2529 กองบัญชาการกองทัพไทย หรือ กองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น ได้เข้ามาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการฝึกร่วมกับกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิก ภายใต้รหัสการฝึก คอบร้าโกลด์ 86 จนถึงปัจจุบัน
 
11 กุมภาพันธ์ 2556 , 12:15 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่