จังหวัดเชียงใหม่ ติวเข้ม นักธุรกิจ เตรียมรุกบุก เฉิงตู

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ติวเข้ม นักธุรกิจ เตรียมรุกบุก เฉิงตู จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดสัมมนาติวเข้มผู้ประกอบการด้านการค้าต่างประเทศ ฟรี โดยให้เฉิงตูเป็นเมืองนำร่อง เพื่อเพิ่มช่องทางการค้านอกเหนือจากประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เพิ่มช่องทางการค้าสู่ต่างประเทศให้มากขึ้น ครั้งนี้ มีเป้าหมายให้นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเมืองนำร่อง จึงกำหนดจัดการสัมมนา เฉิงตู : เมืองคู่มิตรกับอนาคตในปี 2020 โดยวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับนครเฉิงตู มาเป็นผู้บรรยาย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรม คุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยให้นักธุรกิจเชียงใหม่ได้รับทราบข้อมูลของนครเฉิงตูทุกด้าน ถือเป็นการสร้างความพร้อมให้กับนักธุรกิจของจังหวัด เพิ่มช่องทางทางการค้านอกเหนือจากประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยในช่วงปลายเดือนเมษายน 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะได้นำคณะเดินทางไปยังนครเฉิงตู เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับนครเฉิงตูด้วย
เฉิงตู เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษา ของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประกาศให้เป็นศูนย์กลางพาณิชยกรรมแห่งภาคตะวันตก ในภาพรวมเฉิงตู มีแนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจค้าปลีกที่ดี เนื่องจากชาวนครเฉิงตูมีกำลังซื้อที่สูง ธุรกิจ E-Commerce มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ รัฐบาลยังกำหนดให้เฉิงตูเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้ภาคธุรกิจการค้าปลีกมีการขยายตัวขึ้นอย่างมาก
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางชั้น 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือ www.facebook.com/oca.chiangmai หรือ www.twitter.com/ocachiangmai รับจำนวนจำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
11 กุมภาพันธ์ 2556 , 12:42 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่