นายกรัฐมนตรี กำหนดการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 นี้

  
     นายกรัฐมนตรี กำหนดการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อเป็นประธานทำพิธีโอนเงิน เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั่วประเทศ 14,000 กองทุน
ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ใน 2 ภารกิจหลัก คือ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 จะเป็นประธานทำพิธีเปิดงาน การเพิ่มทุนล้านใหม่ : เปิดปฏิบัติการสถาบันการเงินชุมชน ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วยนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ พิธีการเริ่มจากพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับ สถาบันการเงินและภาคีที่เกี่ยวข้องตามโครงการยกระดับกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นสถาบันการเงินชุมชน จากนั้น เวลา 14.30 น. นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธาน กดปุ่มโอนเงิน เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั่วประเทศ 14,000 กองทุน พร้อมทั้งมอบสินเชื่อและทุนสนับสนุนแก่ประชาชน ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับ สถาบันการเงิน ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วย
สำหรับ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานพิธีเปิดโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูงจากฟาร์มสุกรเพื่อการคมนาคม หรือ CBG (Compressed Bio-methane Gas) เพื่อเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ณ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ จำกัด (มหาชน) (UAC) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ประชาชนร่วมให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีจะกดปุ่มเดินเครื่องอัดก๊าซ CBG เข้าถังเติมก๊าซ CBG รถยนต์ จากนั้นจะร่วมชมนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นภายในบริเวณงาน
 
11 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:07 น. , อ่าน 1261  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่