กรมสอบสวนคดีพิเศษประชุมนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและบัตร หลังพบมีการเพิ่มชื่ออย่างผิดปกติในอำเภอเวียงแหงเกือบสองหมื่นรายชื่อ ขณะที่อำเภออื่นก็พบเช่นกัน

  
     นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอดิศร กำเนิดสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทะเบียนและบัตรกว่า 100 คนร่วมประชุมหารือ เพื่อบูรณการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสวมบัตรประชาชน เนื่องจากเป็นปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ และเพื่อปกป้องข้าราชการที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างสุจริตแต่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจจะตกเป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้จากรายงานพบความผิดปกติทางทะเบียนของผู้มีรายชื่ออย่างผิดปกติในหลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดชายแดน โดยเฉพาะอำเภอที่อยู่ติดกับชายแดน โดยเฉพาะที่อำเภอเวียงแหงมีการเพิ่มรายชื่อผิดปกติ 18,107 รายชื่อตั้งแต่ปี 2553 โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางการทะเบียน และความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและการเตรียมความพร้อมของสำนักทะเบียนในการเตรียมตัวผู้ประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน และแบบการบันทึกสอบสวนของอำเภอเวียงแหงเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 พบว่า ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวน 10,164 ราย ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยหลัง 30 กันยายน 2542 จำนวน 408 ราย ไม่มีคำสั่งนายทะเบียนอนุมัติตามแบบ 89 จำนวน 3,428 ราย ไม่มีคำสั่งนายทะเบียนอนุมัติตามแบบ 89/3 จำนวน 327 ราย ไม่มีพยานลงลายมือชื่อในแบบบันทึกสอบสวน 881 ราย และมีพยานลงลายมือชื่อในแบบบันทึกสอบสวน 554 ราย โดยคณะทำงานจะสรุปนำไปประกอบในการสืบสวนสอบสวนเพื่อหากลุ่มบุคคลผู้กระทำผิดและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนการทุจริตทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน ณ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
 
11 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:53 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่