กำหนดจัดประกวด Northern Young Designer Award 2006 ภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองแฟชั่น 23 กันยายนนี้

  
    สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดประกวด Northern Young Designer Award 2006 ภายใต้โครงการเชียงใหม่เมืองแฟชั่น 23 กันยายนนี้
นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานโครงการเชียงใหม่เมืองแฟชั่นแถลงว่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดประกวดออกแบบแฟชั่นชุดผ้าฝ้ายในโครงการเชียงใหม่เมืองแฟชั่น Northern Young Designer Award 2006 ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2549 เวลา 18.00 น.ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีแนวแฟชั่นการแต่งกาย ที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกได้อย่างลงตัว และเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดโลก โดยคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกเบื้องต้นให้เหลือ 48 ชุดเข้าประกวด จากนักออกแบบอิสระ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
สำหรับการประกวด Northern Young Designer Award 2006 ครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ European Trendy, Japanese Trendy และ Thailand Trendy โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
 
20 กันยายน 2549 , 11:42 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่