จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสรรพกำลังทุกด้าน เพื่อเข้าป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารอำนายการ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 โดยมีพิธีแถลงข่าว สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขีดความสามารถของกองทัพอากาศ และเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งทางอากาศ และทางภาคพื้นดิน เพื่อเตรียมพร้อมสรรพกำลังทั้งเครื่องบินบรรทุกน้ำ สารเคมีทำฝนเทียม รถดับเพลิง และกำลังคนทุกหน่วย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะช่วง 100 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556 เป็นต้นมา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันด้านสุขภาพ และนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วย
นอกจากนี้ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 จะมีการซักซ้อมการฝึกปฏิบัติการจริงตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอำเภอแม่แตง และเปิดสถานการณ์ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบ ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และประเมินผลการฝึกซ้อม ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 
12 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:07 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่