กองทัพภาคที่ ๓ เตรียมพร้อมกำลังดูแลไฟป่ารอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

  
     กองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ เตรียมพร้อมกำลังดูแลไฟป่ารอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
ที่ห้องประชุมกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ พลตรีพันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน ประชุมเพื่อรับทราบแผนการปฏิบัติในแผนการป้องกันและควบคุมไฟป่าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะหน่วยงานในความดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ ( เชียงใหม่ ) สถานีควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ ภูพิงค์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพันเอกชาตรี มณีพงษ์ ฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ กล่าวว่า มีราษฎรอาศัยอยู่จำนวน ๘๑ หมู่บ้าน มีความเสี่ยงต่อการทำให้เกิดไฟไหม้ป่าอยู่จำนวน ๕๖ หมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอแม่ริม สาเหตุการเกิดไฟไหม้ป่าอาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาไร่ การหาของป่า การล่าสัตว์ ตลอดจนเกิดจากการที่นักท่องเที่ยว การลักลอบบุกรุกป่าและการประมาทเลินเล่อ ทั้งนี้เพ็งเล็งบุคคลที่หาของป่าและล่าสัตว์เป็นพิเศษ
เบื้องต้น พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพน้อยที่ ๓ ในฐานะผู้บัญชาการ กองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ได้สั่งการให้มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จัดกำลังชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ปี ๒๕๕๖ เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง โดยชุดปฏิบัติการจัดกำลัง ๑๐ นาย พร้อมเครื่องอุปกรณ์จาก กรมรบพิเศษที่ ๕ จำนวน ๒ ชุดปฏิบัติการ กองพันพัฒนาที่ ๓ จำนวน ๒ ชุดปฏิบัติการ กองพันสัตว์ต่าง จำนวน ๔ ชุดปฏิบัติการ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ จำนวน ๒ ชุดปฏิบัติการ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ ๓๓ จำนวน ๓ ชุดปฏิบัติการ และศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จำนวน ๑ ชุดปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอจากส่วนราชการในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
13 กุมภาพันธ์ 2556 , 11:20 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่