กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ รวมพลัง หนุนชุมชน ลดไฟป่า ลดหมอกควัน

  
     กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ รวมพลัง หนุนชุมชน ลดไฟป่า ลดหมอกควัน ในมาตรการ สนับสนุน ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา ตามนโยบายรัฐบาล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมโครงการณรงค์ ป้องกัน ลดการเผาในที่โล่งและหมอกควัน ภายใต้ชื่อ รวมพลัง หนุนชุมชน ลดไฟป่า ลดหมอกควัน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ ตามบทบาทของตนเอง ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการลดการเผาในที่โล่ง
นางรัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2556 ใน 4 แนวทาง 8 มาตรการ เพื่อควบคุมการเผาช่วง 100 วันอันตราย โดยมีมาตรการหนึ่ง สนับสนุน ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา ซึ่งถือเป็นการรวมพลังชุมชนอย่างเข้มชน เพื่อให้ปลอดการเผาให้มากที่สุด แม้ระยะนี้ ยังไม่พบปัญหาหมอกควันแต่ในห้วงอีก 2 เดือนข้างหน้า ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไป ซึ่งชุมชนมีส่วนสำคัญในการเฝ้าระวัง และแจ้งข้อมูล ข่าวสาร ให้กับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน
สำหรับ โครงการ รวมพลัง หนุนชุมชน ลดไฟป่า ลดหมอกควัน กำหนดจัดขึ้นใน 9 ครั้ง ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ดำเนินการมาแล้ว 6 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดลำพูน ลำปาง น่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งที่ 7 และครั้งต่อไป คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก
 
13 กุมภาพันธ์ 2556 , 12:14 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่