จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้า ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2556 อย่างต่อเนื่อง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้า ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2556 อย่างต่อเนื่อง จำลองสถานการณ์ ไฟป่าใกล้สันเขื่อน มีผู้บาดเจ็บและขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ เพื่อช่วยเหลือ
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม บูรณาการการทำงานกับกองทัพอากาศ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจำลองสถานการณ์ การพบกลุ่มควันขนาดใหญ่บริเวณป่าใกล้สันเขื่อน มีการประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาเข้าตรวจสอบ และไฟกำลังลุกลาม ไม่สามารถดับเพลิงได้เพราะกำลังมีน้อย ขาดอุปกรณ์ จึงประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียงและสถานีตำรวจภูธรแม่แตง แจ้งเตือนชาวบ้านให้อพยพ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครลงพื้นที่ดับเพลิง จนได้รับบาดเจ็บ ถูกไฟลวก มีการรายงานให้จังหวัดทราบ ประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่ จากนั้น มีข่าวลือว่าสถานีผลิตไฟฟ้าเกิดเพลิงไหม้จากการระเบิดในท่อสันใต้สันเขื่อน เป็นเหตุให้น้ำรั่วออกมาจากสันเขื่อน ไม่นานเขื่อนจะแตก ประชาชนอพยพเกิดความโกลาหล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเดินทางเข้าพื้นที่ใน 30 นาที สั่งการให้อำเภอใกล้เคียงจัดกำลังรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทีมกู้ชีพ กู้ภัยประจำตำบล หน่วยไฟป่าจังหวัด เข้าช่วยเหลือเพื่อระงับเหตุ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ จากหน่วยมณฑลทหารบกที่ 33 หน่วยบินตำรวจ เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดวงล้อมจากไฟป่า ขอรับการสนับสนุนอากาศยานในการดับไฟป่าจากกองทัพอาการและสำนักหน่วยบินที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ จนควบคุมสถานการณ์เป็นปกติ สิ้นสุดการฝึกซ้อม
สำหรับ การฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยใช้หลัก 2P 2R คือ ป้องกัน เตรียมพร้อม รับมือ และฟื้นฟู
 
13 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:27 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่