สมาคมโรงแรมไทย(ภาคเหนือตอนบน) แสดงความจำนง นำเงินสมทบกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่

  
     สมาคมโรงแรมไทย(ภาคเหนือตอนบน) เตรียมแจ้งสมาชิก บริจาคค่าห้องพัก ห้องละ 1 บาทต่อวัน นำสมทบกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ป้องกันช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนที่จะถึงนี้ เพราะจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ อีก 5,000 คน
นายภูนัช ธนาเหล่าพาณิชย์ นายกสมาคมโรงแรมไทย(ภาคเหนือตอนบน) เปิดเผยว่า ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2556 สมาคมโรงแรมไทย(ภาคเหนือตอนบน)ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 5,000 คน ในลักษณะคาราวานรถเดินทางเข้ามาทางเวียงจันทร์ ผ่านอุดรธานี พิษณุโลก ถึงจังหวัดเชียงใหม่ และบินตรงมาจากประเทศไต้หวัน ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมหวั่นภาวะปัญหาหมอกควันที่จะมีผลกระทบ มองว่า การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเรื่องที่ดี ถือเป็นการป้องกันปัญหา และทางสมาคมโรงแรมไทย(ภาคเหนือตอนบน) พร้อมช่วยเหลือ โดยจะทำหนังสือถึงสมาชิก ประมาณ 120 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ขอบริจาคเงินค่าห้องพัก ห้องละ 1 บาทต่อวัน เพื่อเข้ากองทุน ถือเป็นการป้องกันปัญหาหมอกควัน ก่อนการสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว
นายกสมาคมโรงแรมไทย(ภาคเหนือตอนบน) ยังกล่าวด้วยว่า ปกติช่วงเดือนมีนาคม จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศฝรั่งเศสเข้ามาจำนวนมาก ปีนี้ ยังไม่พบข้อมูลการจองโรงแรม เพราะ 3 ปี ที่ผ่านมา ปัญหาหมอกควันวิกฤตหนัก ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2556 จะมีการประชุมน้ำเอเชีย-แปซิฟิก ที่จังหวัดเชียงใหม่ จะมีผู้เข้าร่วมประชุม 49 ประเทศ จำนวน 1,200 คน ต้องดูแลปัญหาหมอกควันไม่ให้เกิดผลกระทบด้วย
 
18 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:22 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่