นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดบ้านหนังสืออัจฉริยะ

  
     เปิดแล้วบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชน
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดบ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบ้านหนังสืออัจฉริยะ เดิมเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้บริการเป็นแหล่งอ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ต่อมา ได้โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล และบ้านป่าสักน้อยหมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปูคา แห่งนี้ ก่อนหน้านี้ เคยเป็นหมู่บ้านที่จัดตั้ง เป็นที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ได้รับงบประมาณค่าหนังสือพิมพ์ วันละ 2 ฉบับ ต่อมา นายศรีทน ก๋ามะโน ได้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ ที่บ้านเลขที่ 81/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปูคา ได้รับบริจาคหนังสือ วารสารและมีเครื่องใช้อุปกรณ์การเกษตรพื้นบ้านล้านนาที่ได้สะสมนำมาตกแต่งไว้ที่ศาลาที่อ่านหนังสือเพื่อให้ชาวบ้านได้ศึกษาเรียนรู้
ปัจจุบัน ทางสำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีนโยบายเร่งด่วนในการส่งเสริมสร้างบ้านหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน ให้เป็นห้องสมุดประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ โดยจัดตั้งเป็นบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 41,800 แห่ง ปีงบประมาณ 2556 เฉพาะอำเภอสันกำแพงมีบ้านหนังสืออัจฉริยะ จำนวน 50 แห่ง
 
18 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:26 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่