เครือข่ายกะเหรี่ยงเชียงใหม่ แถลงการณ์ ประณามการกระทำทารุณต่อเด็กหญิงชาวกะเหรี่ยง ที่กำแพงเพชร

  
     เครือข่ายกะเหรี่ยงเชียงใหม่ แถลงการณ์ ประณามการกระทำทารุณต่อเด็กหญิงชาวกะเหรี่ยง ที่กำแพงเพชร ระบุ โหดเหี้ยมเกินมนุษย์ พร้อมยื่นหนังสือผ่านจังหวัดถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องนำคนผิดมาลงโทษให้ได้
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายไวยิ่ง ทองบือ ที่ปรึกษาเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม นำคณะ ร่วมอ่านแถลงการณ์ประณามการกระทำของนายนที แตงอ่อน และนางสาวรัตนากร ปิยะวรธรรม นายจ้างที่ทำร้ายเด็กหญิงชาวกะเหรี่ยงที่จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมยื่น หนังสือถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผ่านนายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยในแถลงการณ์ ระบุ ข้อเรียกร้อง ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งรัดดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด ให้คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่เด็กหญิงชาวกะเหรี่ยง ครอบครัว พยานและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ให้ถูกคุกคาม จากผู้มีอิทธิพล ให้มีการเยียวยา รักษาสภาพร่างกายและจิตใจ ให้กลับคืนสู่สภาพปกติอย่างเร่งด่วน ให้เด็กหญิงได้สัญชาติไทย เพราะเกิดในประเทศไทย ตามหลักดินแดน ที่ว่า บุคคลใดที่เกิดในราชอาณาจักรไทย บุคคลนั้นย่อมได้รับสัญชาติไทย แม้พ่อแม่ของเด็กหญิงจะเป็นแรงงานต่างด้าวก็ตาม และขอให้กระบวนการยุติธรรม ดำเนินการด้วยความเป็นธรรม ไม่เกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิพล ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่ากรณีใดๆ
ที่ปรึกษาเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่โหดร้าย ทารุณ ที่มนุษย์ตามปกติไม่กระทำต่อกัน ทำให้เด็กหญิงต้องสูญเสียความเป็นมนุษย์ ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นการกระทำที่ขัดต่อเสรีภาพ ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม สิทธิมนุษยชนและขัดต่อกฎหมาย เป็นเหตุการณ์เลวร้ายไม่อาจจะยอมรับได้ โดยทางเครือข่ายจะมีการติดตามผล การเรียกร้องอย่างใกล้ชิดต่อไป
ขณะที่ด้านการให้ความช่วยเหลือ ทางเครือข่ายได้มีการเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสามแยกสันทราย(เชียงใหม่) เลขที่บัญชี 406-2-40442-1 เพื่อรับบริจาคเงินจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กหญิงที่ตกเป็นเหยื่อต่อไป
 
19 กุมภาพันธ์ 2556 , 13:36 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่