ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เตรียมทำปฏิบัติการทำฝนหลวงที่เชียงใหม่ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

  
     ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เตรียมทำปฏิบัติการทำฝนหลวงที่เชียงใหม่ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 หลังพบจังหวัดลำปางและแพร่ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินมาตรฐาน
นายอนุภาพ ภววัฒนานุสรณ์ รักษาการตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กล่าวว่า จากการดำเนินการของชุดเฝ้าระวังศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ทำให้ทราบว่า ขณะนี้คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศจากภาวะหมอกควัน เข้าสู่ค่าวิกฤตไปแล้ว 2 แห่ง จากสถานีวัด 14 แห่ง ที่ระดับ 127 และ 139 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่สถานีอุตุนิยมจังหวัดแพร่ และสถานีการประปาแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ตามลำดับ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา และจากการวิเคราะห์อากาศเพื่อการทำฝนหลวงของชุดเฝ้าระวัง พบว่า มีโอกาสที่จะสามารถทำฝนได้ผลในช่วง วันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จึงได้เรียกหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการทำฝน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป ขณะที่ ระยะนี้ จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างที่เกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แก่ หอม กระเทียม และสตอเบอรี่ ดังนั้น จึงได้ประสานงานกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติการทำฝนในพื้นที่ดังกล่าว
โครงการ ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดแผนปฏิบัติการ ออกเป็น 2 ระยะ และแผนสำรอง 1 แผน ระยะเวลาดำเนินการช่วง 80 วันอันตราย ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการระยะที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นแผนเฝ้าระวังและปฏิบัติการโดยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว มีเครื่องบิน Caravan จำนวน 4 เครื่อง เตรียมพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงจากสนามบินจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้เริ่มไปปฏิบัติการฝนหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2556 เป็นต้นมา ในช่วงระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2556 ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงแล้ว 6 วัน มีฝนตกในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 6 วัน แผนปฏิบัติการระยะที่ 2 ช่วงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2556 มีเครื่องบิน Casa จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องบิน Caravan จำนวน 2 เครื่อง ปฏิบัติการประจำที่ฐานปฏิบัติการสนามบินกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับแผนปฏิบัติการสำรอง หากสถานการณ์หมอกควันมีภาวะความรุนแรง ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จะจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มอีก 1 หน่วย ที่สนามบินกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเครื่องบิน Casa จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องบิน Porter อีกจำนวน 3 เครื่อง
 
19 กุมภาพันธ์ 2556 , 14:26 น. , อ่าน 1299  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่