เกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ แนะเกษตรกรไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักเศษหญ้าแห้งและฟางข้าวแทนการเผา ลดการเกิดควัน

  
     เกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ แนะเกษตรกรไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักเศษหญ้าแห้งและฟางข้าวแทนการเผา ลดการเกิดควัน สาเหตุมลภาวะทางอากาศและปัญหาสภาพแวดล้อม
นางนิชกานต์ โตเขียว เกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ช่วงฤดูแล้ง เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีของเกษตรกร ทำให้มีหญ้าแห้งและเศษฟางข้าวจำนวนมากในแปลงนาม รวมทั้งเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเกษตรกรมักนิยมเผาเศษพืชเหล่านั้น เพื่อทำความสะอาดแปลงนา หรือกำจัดศัตรูพืชบางชนิด การเผาทำลายทำให้เกิดควันและเป็นมลภาวะทางอากาศและปัญหาสภาพแวดล้อม ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะลุกลามออกจากพื้นที่เกษตรกร ไหม้พื้นที่ป่าใกล้เคียง รวมทั้ง เป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ซึ่งจะทำลายทรัพย์สินของเกษตรกรได้ นอกจากนี้ การเผาหญ้าและฟางข้าวเป็นการทำลายปุ๋ยธรรมชาติและวัสดุคลุมแปลง เกษตรกร จึงควรไถกลบแทนการเผาไฟหรือนำเศษวัสดุดังกล่าวมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง เป็นการปรับปรุงดินเพิ่มความชุ่มชื้น และลดการระเหยของน้ำในดิน สามารถเก็บไว้เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือนำไปเป็นวัสดุสำหรับเพาะเห็ดฟางได้
เกษตรกรผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหรือสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 5063
 
19 กุมภาพันธ์ 2556 , 15:47 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่