เทศบาลนครเชียงใหม่ขุดลอกตะกอนดินคูเมืองเชียงใหม่และปรับสภาพดินและน้ำรองรับเทศกาลสงกรานต์

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ขุดลอกตะกอนดินคูเมืองเชียงใหม่และปรับสภาพดินและน้ำรองรับเทศกาลสงกรานต์ ยืนยันน้ำในคูเมืองเชียงใหม่สะอาดพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เล่นสงกรานต์อย่างแน่นอน
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และคณะ ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนดินที่บริเวณแจ่งหัวลิน เพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ หรือปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนเมษายนนี้ โดยเบื้องต้นเทศบาลนครเชียงใหม่จะขุดลอกตะกอนดิน เริ่มจากแจ่งหัวลินซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากคลองชลประทานเพื่อกระจายน้ำไปยังคูเมืองด้านต่าง ๆ ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินจากการสะสมของตะกอนและสิ่งสกปรกที่ไหลปะปนมากับน้ำที่ผันมาเข้าคูเมือง จากนั้นจะโรยปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินภายในคูเมือง ก่อนจะปล่อยน้ำลงไปให้เต็ม หลังจากนี้จะมีการใส่สารส้มเพื่อให้น้ำใสและเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค พร้อมกับส่งตัวอย่างน้ำไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพิสูจน์ค่าความเป็นกรด-ด่างเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นน้ำสงกรานต์เชียงใหม่ ยืนยันน้ำในคูเมืองเชียงใหม่สะอาด ปลอดภัยสำหรับเล่นสงกรานต์อย่างแน่นอน
นอกจากมาตรการทำให้น้ำในคูเมืองสะอาดแล้ว ยังมีการจัดวางทุ่นบอกแนวเขตระดับความลึกของน้ำ และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ รอบคูเมือง เพื่อรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว ควบคุมไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะมีการจัดจุดเล่นสงกรานต์ย้อนยุค ฟื้นประเพณีสงกรานต์ล้านนาบริเวณรอบคูเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอีกด้วย
 
20 กุมภาพันธ์ 2556 , 14:59 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่