กองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ จัดชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อม ป้องกันไฟป่าในเขตพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
พลตรีพันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง รองแม่ทัพน้อยที่ ๓ ในฐานะรองผู้บัญชาการ กองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ตรวจความพร้อมและสาธิตการดับไฟป่าของชุดปฏิบัติการลาดตระเวนควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่สถานีควบคุมไฟป่าห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการเตรียมความพร้อมการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ เปิดเผยว่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่าใน ปีนี้ ยังไม่พบสถานการณ์รุนแรง เพราะทุกฝ่ายช่วยกันดูแล และให้การสนับสนุน คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนทางกองทัพ ได้จัดชุดปฏิบัติการไว้ 14 ชุด ในพื้นที่ 9 จังหวัด โดยมีกองหนุนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่เข้าร่วมรณรงค์กับทุกส่วนราชการ ทั้งจังหวัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2556 สำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีพื้นที่ป่า 375,000 ไร่ ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แม่ริม และหางดง กองกำลังทหารจะรับผิดชอบในพื้นที่อำเภอแม่ริม หากเกิดสถานการณ์ จะมีการแจ้งข่าว เพื่อส่งกำลัง 5 ชุด พร้อมอุปกรณ์และยานพาหนะ เข้าระงับเหตุทันที
รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ ๓ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับจังหวัดลำปางและแพร่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐาน เกิดขึ้นเพียงวันเดียว คือ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 จากสาเหตุหลายประการ เช่น จากสภาพพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ทั้งยังเป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง ทั้งโรงงานปูนซีเมนต์ เซรามิกส์ และโรงไฟฟ้า
 
20 กุมภาพันธ์ 2556 , 15:47 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่