ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ขอให้สื่อมวลชนเสนอข่าวตั้งมั่นอยู่ภายใต้หลักสมานฉันท์ โดยยึดความมั่นคงของชาติเป็นที่ตั้ง

  
     พลตรีศุภอักษร สังประกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน ว่า ขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ความจำเป็นของการปฏิรูปการเมืองการปกครอง และเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของทหาร ทั้งนี้ขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบ เหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ววัน ขอให้สถานีวิทยุ และโทรทัศน์ทุกแห่งติดตามสถานการณ์ในการปฏิรูปทุกระยะ หากมีประกาศด่วนให้ถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับทราบโดยพร้อมเพรียงทั้งนี้ขอให้การเสนอข่าวตั้งมั่นอยู่ในความมั่นคงของประเทศชาติ ภายใต้ข้อมูลพื้นฐานของความสร้างสรรค์ จริงใจ สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดความสามัคคีปรองดองในประเทศ หลีกเลี่ยงการจัดรายการในลักษณะโฟนอิน แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การเมือง ด้านพันโทอรรถพร ต้อประจักษ์ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 กล่าวว่า ขณะนี้ทหารที่เข้าควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มี 3 กองพันประมาณกว่าพันนาย พร้อมอาวุธครบมือและมีรถสายพานหุ้มเกราะออกลาดตระเวนตามถนนต่าง ๆ นั้น ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล เพราะการออกปฏิบัติการของทหารเพียงเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันประชาชนเพราะเกรงว่าอาจจะมีมือที่สามสร้างสถานการณ์ ทั้งนี้เห็นว่าขณะนี้ประชาชนถูกแบ่ง เป็น 3 ส่วนคือ ฝ่ายรัฐบาลชุดเก่า ฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ซึ่งฝ่ายนี้ง่ายต่อการถูกชักจูงให้เกิดความแตกแยกได้ ล่าสุดกองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งปิดแนวชายแดนทุกจุดและ จุดผ่อนปรนการค้า 5 จุดเป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
 
20 กันยายน 2549 , 16:57 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่