องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จัดงานวันแห่งความรัก วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ ตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 6 ประจำปี ๒๕๕๖

  
     งานวันแห่งความรัก วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ ตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 6 ประจำปี ๒๕๕๖ จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้คนพิการและครอบครัว แสดงความสามารถและมีโอกาสได้ออกสู่สังคม
นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงาน วันแห่งความรัก วันถักทอสายใย ร้อยดวงใจคนพิการ ตำบลดอนแก้ว ครั้งที่ 6 ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุตำบลดอนแก้ว สำนักสงฆ์สันเหมืองประชาราม หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ตำบลดอนแก้ว สำนักสงฆ์สันเหมืองประชาราม ชมรมคนพิการตำบลดอนแก้ว โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว และโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่ และเปิดเวทีให้คนพิการ และครอบครัวได้แสดงความสามารถ และมีโอกาสได้ออกสู่สังคม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยให้คนในชุมชน และสังคม มีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ มองเห็นศักยภาพของคนพิการที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน และสังคมได้
ภายในงาน มีกิจกรรมมอบความรัก ความห่วงใย จากคนใจดี กิจกรรม นันทนาการสร้างสุข การแสดง สานสายใยรัก ชุมชนดอนแก้ว ให้บริการตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ซ่อมกายอุปกรณ์คนพิการ การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งนี้ มีประชาชนร่วมนำ หูกระป๋อง ฝาเครื่องดื่มที่เป็นโลหะประเภทอลูมิเนียม เช่น กระทะ ขัน กะละมัง มาร่วมบริจาคภายในงาน เพื่อนำไปผลิตเป็นขาเทียมด้วย
 
21 กุมภาพันธ์ 2556 , 15:33 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่