เครือข่ายผู้ปลูกหอมแดงอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตัวยื่นหนังสือเรียกร้องขอให้กำหนดราคาหอมแดงแห้งคละ ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท

  
     เครือข่ายผู้ปลูกหอมแดงอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตัวยื่นหนังสือเรียกร้องขอให้กำหนดราคาหอมแดงแห้งคละ ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดกว่า 18,000 ตัน
เครือข่ายผู้ปลูกหอมแดงอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันเข้ายื่นหนังสือ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องขอให้กำหนดราคาหอมแดงแห้งคละ(แขวน 15 วัน) ให้อยู่ที่ราคา 20 บาทต่อกิโลกรัม ขอให้มีการช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 มีนาคม ถึง 15 มิถุนายน 2556 และขอให้มีจุดรับซื้อในเขตอำเภอแม่แจ่ม จำนวน 3 จุด เนื่องจาก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เครือข่ายผู้ปลูกหอมแดงอำเภอแม่แจ่ม ได้เคยรายงานข้อมูลกับทางจังหวัด เกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูกหอมแดงของอำเภอแม่แจ่ม ซึ่งมีจำนวนเกษตรกร 1,211 ราย พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 5,220 ไร่ โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดกว่า 18,000 ตัน ซึ่งเกษตรกรยังไม่ได้รับคำตอบหรือความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือ นายอุทัย บุญเทียม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปลูกหอมแดงอำเภอแม่แจ่ม กล่าวว่า จากนี้ อีก 7 วัน จังหวัดต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโดยตรงทราบ หากไม่มีความคืบหน้า หรือมาตรการรองรับ จะต้องมีการขับเคลื่อนต่อไป เพราะหากเกษตรกรไม่ได้รับราคาที่เป็นธรรม เกษตรกรจะต้องเป็นหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพิ่มขึ้น
ครั้งนี้ มีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มารับทราบข้อเรียกร้อง พร้อมรับหนังสือไว้ เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป
 
21 กุมภาพันธ์ 2556 , 15:38 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่