สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่า ปี 2556

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินมาตรฐาน ประกอบกับภาวะฝนตกในระยะนี้ ส่งผลให้คุณภาพอากาศดี ล่าสุด สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีการประชุม เพื่อเตรียมพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยเฝ้าระวังปัญหาหมอกควันอีกทางหนึ่ง
ดร.ทันตแพทย์ สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่า ปี 2556 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบถึงผลการศึกษาคุณภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศ ผลการศึกษาการได้รับสารก่อมลพิษในเด็กอนุบาล พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่าและการเตรียมป้องกัน เน้นการสื่อสารสู่ประชาชนในพื้นที่และการรายงานผลผู้ได้รับผลกระทบ โดยครั้งนี้ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอและตำบลทุกแห่ง และผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 450 คน เข้าร่วม
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเตือนคนในชุมชุม ทั้งการงดการเผาในช่วงวิกฤตและการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ รวมไปถึงการเตรียมที่พัก หากปัญหาหมอกควันวิกฤต ถือเป็นการช่วยเสริมทั้งด้านป้องกันและเตรียมรับมือปัญหาหมอกควันและไฟป่า กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า เช้านี้(22 ก.พ.56) วัดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ อยู่ที่ประมาณ 20 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เท่านั้น เนื่องจากที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกในระยะนี้ ส่งผลดี ทำให้ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศลงได้มาก ขณะที่ในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเกินค่ามาตรฐาน
 
22 กุมภาพันธ์ 2556 , 11:01 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่