ทหารได้ถอนรถลำเลียงสายพานออกจากหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่และสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ขณะที่ยังมีทหารในเครื่องแบบควบคุมสถานการณ์อยู่ในสถานที่สำคัญหลายจุด

  
     บรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้กลับเข้าสู่ภาวะเกือบปกติ สถานที่ราชการต่าง ๆ เปิดดำเนินการตามปกติ ทหารได้ถอนรถสายพานลำเลียงออกจากหน้าเทศบาลและข้างสถานกงสุล สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่และตามบริเวณแยกต่าง ๆ แล้ว อย่างไรก็ตามยังคงมีทหารในเครื่องแบบพร้อมอาวุธครบมืออยู่ประจำตามสถานที่สำคัญทั่วเมือง เช่น ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ข่วงประตูท่าแพ สถานกงสุลสหรํฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ หน้าทางเข้าหมู่บ้านกรีนวัลเลย์ซึ่งเป็นบ้านพักของอดีตนายกรัฐมนตรี ขณะที่มีรายงานว่ายังมีรถลำเลียงสายพานอยู่ในจุดอื่นอีกสอง-สามจุดในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ทหารในเครื่องแบบได้ให้บริการอำนวยความสะดวกด้านจราจรแก่ผู้สัญจรไป-มา ไม่ให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดด้วย ขณะที่ที่มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ในวันนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าว แต่ยังคงมีข้าราชการไปรายงานตัวเป็นระยะ
 
21 กันยายน 2549 , 15:30 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ –สราลีวัลย์ สวท.เชียงใหม่