สถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ขณะนี้ ยังไม่พบปัญหาหมอกควัน

  
     จังหวัดเชียงใหม่ มีคุณภาพอากาศ เช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 อยู่ในระดับดี เนื่องจากระยะนี้ มีฝนตก ขณะที่จังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ระดับปานกลาง และยังไม่พบปัญหาหมอกควัน
กรมควบคุมมลพิษ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 53 - 107 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นกว่าวันก่อนหน้าเกือบทุกสถานี ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงเช้า จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ตาก มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางทุกสถานี โดยมี 2 จังหวัด ที่มีค่า PM10 เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คือ จังหวัดลำปาง ที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ มีค่า PM10 เท่ากับ 107 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอุตุนิยมวิทยาแพร่ มีค่า PM10 เท่ากับ 103ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง และยังไม่เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง มีค่า PM10 เท่ากับ 87 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ระดับปานกลาง และบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีค่า PM10 เท่ากับ 21 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ระดับดี สืบเนื่องจากฝนที่ตกในระยะนี้ เป็นผลดี ทำให้ค่า PM10 ลดลง โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งลักษณะอากาศ ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2556 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส และฝนจะลดลงในช่วงวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์นี้
 
22 กุมภาพันธ์ 2556 , 15:50 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่