ละครหุ่นตระการตาอาเซียนจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
     ละครหุ่นตระการตาอาเซียน นำละครหุ่นของโดยศิลปินจากประเทศในกลุ่มอาเซียนมาจัดแสดงที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ละครหุ่นตระการตา อาเซียน” ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวรรณ เศวตเศรณี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศแบบมีส่วนร่วม โดยเชิญศิลปินที่มีฝีมือจากทั้งคณะหุ่นสาย จากสหภาพเมียนม่าร์ บาหลี อินโดนีเซีย ชวา มาเลเซีย หุ่นน้ำจาก เวียดนาม กระบองลาวจากลาว หนังใหญ่กัมพูชา กลุ่มศิลปินจากสิงคโปร์ ละครหุ่น 4 ภาคของไทย ทั้งมหาวิทยาลัยปัตตานี หนังตะลุงไทยภาคใต้คณะวาที ทรัพย์สิน คณะละครหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ และจากจังหวัดเชียงใหม่ 3 คณะคือ การแสดงหุ่นชนเผ่าคณะเชียงใหม่ ฮอบบี้ฮัท หุ่นช่างฟ้อนเชียงใหม่ หุ่นเงาคณะจันทร์พเนจร เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้ศิลปะแขนงดังกล่าว จรรโลงไว้ซึ่งความงดงามทางวัฒนธรรม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศสมาชิก
ในงานมีกิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับละครหุ่นและการเชิดหุ่น การแสดงละครหุ่นตระการตาอาเซียน นิทรรศการและการสาธิตการประดิษฐ์หุ่นละคร การแสดงละครหุ่นจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วม และอีกหลายกิจกรรม มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก
 
23 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:38 น. , อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่