ชาวเชียงใหม่ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาทุจริต คอรัปชั่นให้สิ้นซาก โดยเฉพาะปัญหาทุจริตสร้างโรงพักให้เร่งทำความจริงให้กระจ่างโดยเร็ว

  
     ชาวเชียงใหม่ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาทุจริต คอรัปชั่นให้สิ้นซาก โดยเริ่มตั้งแต่ในโรงเรียน โดยเฉพาะปัญหาทุจริตสร้างโรงพักให้เร่งทำความจริงให้กระจ่างโดยเร็ว
ประชาชนชาวเชียงใหม่เสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลายผ่านรายการขยายความประชาธิปไตย หลังรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน โดยประชาชนได้ขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งรัดกระทรวงพาณิชย์ให้จ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วย เนื่องจากเกรงจะขาดสภาพคล่องแล้วจะส่งผลกระทบถึงเกษตรกร ประชาชนยังได้ขอให้รัฐบาลออกนโยบายแก้ปัญหามลพิษหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรมที่ไม่ใช่เพียงการห้ามเผา แต่ต้องมีวิธีการนำเศษวัสดุเหล่านั้นไปทำปุ๋ยหมักหรือกำจัดโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบไปรับเศษวัสดุด้วย ประชาชนยังได้เสนอให้รัฐบาลรื้อฟื้นโครงการประหยัดไฟบ้านละดวง เพื่อร่วมแก้ปัญหาพลังงาน และรู้สึกตกใจที่ไทยต้องซื้อพลังงานจากพม่าจำนวนมากเหมือนทุกวันนี้ โดยต้องรณรงค์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก ประชาชนยังได้กล่าวถึงกรณีทุจริตการก่อสร้างสถานีตำรวจกว่า 300 แห่งทั่วประเทศว่า เป็นสิ่งที่ต้องเร่งหาความจริงให้กระจ่าง และดำเนินการให้เป็นบรรทัดฐานของสังคม โดยได้ขอให้มีการจัดการปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานราชการและเอกชนให้สิ้นซาก โดยให้ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก โดยการสอดแทรกในบทเรียน สอนให้เด็กมีคุณธรรม เคารพคนที่ความดี ไม่เป็นคนวัตถุนิยม
มีประชาชนจากอำเภอแม่แตงแจ้งเบาะแสว่า ในพื้นที่อำเภอแม่แตง มีต่างด้าวนำเลื่อยยนต์มารับจ้างนายทุนไปตัดไม้ในป่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปตรวจสอบด้วย
ประชาชนยังได้ฝากให้ดูแลผู้พิการที่เดินทางยากลำบาก โดยเฉพาะผู้พิการที่ต้องนั่งวีลแชร์ ไม่สามารถขึ้นรถเมล์ได้ เนื่องจากไม่มีทางขึ้น-ลงเหมือนในต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลควรหาวิธีการช่วยเหลือด้วย เนื่องจากผู้พิการส่วนใหญ่ไม่มีเงิน การเดินทางแต่ละครั้งต้องใช้เงินจำนวนมาก
 
23 กุมภาพันธ์ 2556 , 18:42 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่