จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยกำลังพล รณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า ปี 2556

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยกำลังพล รณรงค์ เนื่องในวันปลอดควันพิษจากไฟป่า ปี 2556 ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการชื่นชมจากหลายฝ่ายด้านการป้องกันปัญหา เนื่องจาก ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงอันตรายจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าร่วมกัน
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกิจกรรมงานวันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2556 ณ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และยานพาหนะ ให้มีศักยภาพสูงสุดในการเข้าปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาไฟป่าและระลึกถึงวันปลอดควันพิษจากไฟป่า ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี และให้ทุกฝ่ายตระหนักร่วมกัน เข้ามามีส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้ ทุกฝ่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556 เริ่มห้วง 100 วันอันตราย ปรากฎผลเป็นที่น่าชื่นชม สิ่งที่สำคัญ คือ ประชาชนได้ตระหนักรู้ปัญหาและอันตราย จากหมอกควันและไฟป่าร่วมกัน ก่อให้เกิดผลดีเป็นอย่างมาก
กิจกรรมดังกล่าว มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประมาณ 700 คน ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยประธานในพิธีได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่เจ้าหน้าที่ จำนวน 9 ชุด พร้อมตีฆ้องเปิดงานและปล่อยกำลังพล
 
24 กุมภาพันธ์ 2556 , 15:07 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่