เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 7 -10 ปี เข้าร่วม โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ใกล้ถึงช่วงเวลาปิดภาคเรียนของนักเรียนแล้ว ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 20 เมษายน 2556 เปิดรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 7 -10 ปี เข้าร่วมฝึกทักษะด้านการกีฬา จำนวน 10 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน หมากกระดาน เทควันโด เทเบิลเทนนิส และการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 17 มีนาคม 2556 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ใน 2 ช่วงเวลา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. และในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ รับรองสำเนาโดยผู้ปกครอง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 9181 ในวันเวลาราชการ
 
24 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:12 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่