คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับเอกชน ให้ใช้สิทธิ์ผลงานวิจัยกระบวนการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไย ด้วยวิธีทางเอนไซม์ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์

  
     ผลงานวิจัยกระบวนการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไย ด้วยวิธีทางเอนไซม์ ถูกนำไปต่อยอด ล่าสุด คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับเอกชน ให้ใช้สิทธิ์ผลงานวิจัย ในเชิงพาณิชย์ได้
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงาน วิจัย เรื่อง กระบวนการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไยด้วยวิธีทางเอนไซม์ เพื่อให้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ได้ลงนามสัญญาอนุญาตให้บริษัท แอกเซเรซ จำกัด ใช้สิทธิ์ผลงานวิจัยกระบวนการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไย ด้วยวิธีทางเอนไซม์ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลงานที่พัฒนาโดยทีมวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากการทำข้อตกลงจะเป็นการดำเนินการต่อในโครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์พรีไบโอติก ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไย ซึ่งจะมีการศึกษาเพิ่มเติม เป็นการผลิตตัวอย่างเพื่อทดสอบตลาด และทางเอกชนจะเป็นผู้รับสิทธิในการรับทราบเทคโนโลยี และดำเนินการในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับทั้งเกษตรกรผู้ปลูกลำไยต่อไปในอนาคต และจะมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตจำหน่ายในท้องตลาด นวัตกรรมใหม่ ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไย ด้วยวิธีทางเอนไซม์ จะช่วยช่วยเพิ่มมูลค่าของลำไยได้สูงถึง 6-50 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากลำไยทั่วไป นอกจากนี้ ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ ยังมีประโยชน์มากมาย เช่น เป็นสารเร่งการเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่มบิฟิโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ และสามารถช่วยป้องกันการเกิดท้องร่วงได้ เพราะไปยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่มพิวทรีแฟกตีฟ (putrefactive bacteria) ที่เป็นสาเหตุของท้องร่วงได้ เป็นน้ำตาลที่จุลินทรีย์ในช่องปากไม่สามารถย่อยได้จึงทำให้ฟันไม่ผุ เป็นสารให้ความหวานที่มีแคลอรีน้อย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก
 
24 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:17 น. , อ่าน 1281  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่