พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชากันอย่างคึกคักตามวัดต่าง ๆ ทั่วเชียงใหม่

  
     พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ นำสำรับกับข้าวไปทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลที่วัดใกล้บ้าน เนื่องในวันมาฆบูชากันอย่างคึกคัก ซึ่งช่วงนี้เป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน สมาชิกหลายครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า จึงได้เข้าวัดปฏิบัติศาสนกิจตามแบบอย่างของพุทธศาสนิกชน ทุกวัดมีประชาชนไปทำบุญจำนวนมาก โดยช่วงค่ำจังหวัดเชียงใหม่มีพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆาบูชา ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดศรีโสดาพระอารามหลวง หรือประชาชนจะไปเวียนเทียนตามวัดใกล้บ้านแล้วแต่กำลังศรัทธา
ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดพิธีทำบุญไหว้พระสวดมนต์และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2556 และจะเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ขณะที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร บรรยายธรรมะกับการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน และร่วมอิ่มบุญชมสัตว์ในกิจกรรม Day Safari ในวันมาฆบูชา
 
25 กุมภาพันธ์ 2556 , 08:44 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่