พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนที่ล่วงลับ ในโอกาสครบรอบ 83 ปีวันก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

  
     ชมรมนักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์เชียงใหม่ ลำพูน จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนที่ล่วงลับ ในโอกาสครบรอบ 83 ปีวันก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานจัดงานวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติครั้งที่ 83 พร้อมด้วยนายจารีต หอมมาก ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน นำนักจัดรายการายการวิทยุโทรทัศน์ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันวิทยุกระจายเสียง และงานวันครบรอบ 83 ปี การก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี มีบรรดานักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ทั้งในอดีตและปัจจุบันร่วมงาน
โดยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ ชมรมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน จะจัดงานพบปะสังสรรค์ระหว่างสื่อมวลชนกับแขกผู้มีเกียรติ ณ บริเวณลานด้านหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยมีมาตั้งแต่ พ.ศ.2470 ด้วยพระดำริของ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และโทรคมนาคม ทรงดำริตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้น เมื่อพ.ศ.2471 ทรงเปิดการส่งวิทยุเป็นปฐมฤกษ์ โดยใช้ชื่อสถานีว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท” ตั้งอยู่ที่วังพญาไท มีกำลังส่ง 2.5 กิโลวัตต์ พิธีเปิดสถานีกระทำโดยอัญเชิญกระแสพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เข้าไมโครโฟนถ่ายทอดไปตามสาย เข้าเครื่องส่งแล้วกระจายเสียงสู่พสกนิกร นับเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในประเทศไทย วิทยุกระจายเสียงเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการสื่อสาร และมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสาร วิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคุลมได้กว้างไกลและทั่วทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนมาโดยตลอดตราบจนปัจจุบัน มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงมาตามลำดับ
 
25 กุมภาพันธ์ 2556 , 14:17 น. , อ่าน 1248  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่