ชุมนุมสหกรณ์เชียงใหม่ชุมนุมเทิดเกียรติพระบิดาสหกรณ์ เนื่องในวัน 26 กุมภาพันธ์นี้ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ

  
     ชุมนุมสหกรณ์เชียงใหม่ชุมนุมเทิดเกียรติพระบิดาสหกรณ์ 26 กุมภาพันธ์นี้ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย
นางสุพัตรา ศรีเทพ ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จำกัด เปิดเผยว่า วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์แห่งชาติ ปีที่ 97 ชมรมเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจะประกอบพิธีถวายสักการะระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาสหกรณ์ไทย และเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้ตระหนักถึงคุณค่า และศรัทธาในระบบสหกรณ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสหกรณ์ให้สาธารณชนได้ทราบ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานประกอบพิธีถวายสักการะ และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หน้าอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีหน่วยงานต่างๆ 78 หน่วยงานวางพวงมาลาสักการะ และร่วมกล่าวสดุดี เวลา 13.00 น.นายวิทย์ นพรัตน์ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างชาวสหกรณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคค่ำมีงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ชุมนุมสหกรณ์ภาคเหนือ จำกัด ถนนคันคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
 
25 กุมภาพันธ์ 2556 , 15:25 น. , อ่าน 1308  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่