ตรวจหานิ่วในถุงน้ำดีให้แก่ข้าบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
     ภาควิชาศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนิปปอน เมดิคอล สคูล ประเทศญี่ปุ่น ร่วมจัดโครงการตรวจหานิ่วในถุงน้ำดีให้แก่ข้าบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
ภาควิชาศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนิปปอน เมดิคอล สคูล ประเทศญี่ปุ่น ร่วมจัดโครงการตรวจหานิ่วในถุงน้ำดีให้แก่ข้าบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.มาซารุ มิกิ จากนิปปอน เมดิคอล สคูล และ รศ.พญ.ศิริกาญจน์ ยามาดา หัวหน้าหน่วยโรคมะเร็งกระเพาะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำคณะพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สามารถทราบผลทันทีด้วยการ Ultrasound
อาจารย์สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ หัวหน้าวิจัยภาคสนาม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภากาชาติไทยกล่าวว่า สถิติการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีนั้นในประชากร 100 คนอาจจะพบประมาณ 3 คน โครงการดังกล่าวทำต่อเนื่องกว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งนิ่วในถุงน้ำดีนั้น เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดหลายโรคตามมา และอาจะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง
นิ่วที่พบบ่อย ๆ มี 2 ชนิดคือ นิ่วที่เกิดจากคลอเรสเตอรรอลและนิ่วที่เกิดจากเกลือต่าง ๆ อาจทำเกิดตัวเหลือง ตาเหลือง ถุงน้ำดีอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ เป็นต้น ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดนิ่ว คนอ้วนมักจะเกิดนิ่วที่มีคลอเรสเตอรอล เนื่องจากการบีบตัวของถุงน้ำดีลดลง การได้ฮอร์โมนเอสโตรเจนจาการรับประทานหรือตั้งครรภ์ หรือยาลดไขมันบางชนิดทำให้ระดับคลอเรสเตอรอลในน้ำดีสูง เชื้อชาติ เพศหญิงพบมากกว่าเพศชาย พบบ่อยในคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากมีรับไตรกลีเซอไรด์สูง การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วทำให้ร่างกายละลายไขมันมากไป โดยอาการของโรคบางรายอาจจะปวดท้องเฉียบพลัน ปวดท้องบนขวาเป็นเวลานาน ปวดสะบัก ไหล่ขวา คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ปวดมวนท้อง เรอเปรี้ยว มีลมในท้อง อาหารไม่ย่อย แต่หากมีไข้สูง เหงื่อออก ไข้เรื้อรัง ตัวเหลืองตาเหลือง อุจจาระเป็นสีขาว ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน
 
26 กุมภาพันธ์ 2556 , 12:48 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่