แพนด้าหลินปิงปัจจุบันอายุ 3 ปี 9 เดือนแล้ว เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ซึ่งแพนด้าโดยปกติจะเริ่มผสมพันธุ์เมื่ออายุประมาณ 6 ปี เป็นต้นไป ขณะที่ไทยยังเดินหน้าเพื่อขอต่ออายุสัญญาให้แพนด้าอยู่เมืองไทยต่อ

  
     สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมครบรอบ 3 ปี 9 เดือน สนุกสนานในโดมหิมะกับหลินปิง ณ โดมหิมะเทียม หรือสโนว์โดม สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีของขวัญเป็นเค๊กน้ำแข็ง สะพานน้ำแข็งและอุโมงค์น้ำแข็ง กับอากาศที่หนาวเย็นที่ -7 องศาเซลเซียส นายประเสริฐศักดิ์ บุญตระกูลพูนทวี หัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงแพนด้าในประเทศไทยกล่าวว่า หลินปิงวันนี้เริ่มเข้าสู่วัยสาว ใกล้วัยเจริญพันธุ์ เจ้าหน้าที่จะสังเกตพฤติกรรมของหลินปิงและบันทึกพฤติกรรม ซึ่งคงต้องรอให้หลินปิงมีอาการเป็นสัดสองครั้ง ก่อนที่จะปล่อยผสมพันธุ์ตามธรรมชาติซึ่งปกติจะเริ่มในช่วงอายุ 6 ปี โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บข้อมูลวงรอบของการเป็นสัดของหลินปิงว่าจะเกิดครั้งแรกตอนอายุกี่ปี
สำหรับแพนด้าหลินปิงขณะนี้ด้วยวัยที่เป็นสาวขึ้น จะมีพฤติกรรมแตกต่างจากวัยเด็กที่เคยเล่นซุกซน คึกคะนอง ปัจจุบันไม่เล่นผาดโผนและมีความระมัดระวัง ไม่พลาดตกจากต้นไม้หรือที่สูง ส่วนเรื่องการต่ออายุสัญญาให้แพนด้าอยู่เมืองไทยต่อ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุกรรมการ นำเสนอข้อมูลไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลหลินปิงต่อไป
 
27 กุมภาพันธ์ 2556 , 13:28 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่