จังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อสานใจต้านภัยค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำเสนอข่าวสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม

  
    นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายสื่อในจังหวัดเชียงใหม่ สื่อสานใจต้านภัยค้ามนุษย์ ที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์และการนำเสนอข่าวสารด้านเด็กและสตรีให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง รณรงค์ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์อย่างกว้างขวาง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สื่อมีบทบาทที่สำคัญต่อสังคมหลายด้าน หากมีการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แล้ว การป้องกันการค้ามนุษย์ในทุกระดับจะประสบความสำเร็จ และสามารถทำให้ปัญหาดังกล่าวเบาบางลงได้
ในจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับต่าง ๆ การเสวนาเรื่อง เด็กและหญิงกับปัญหาการค้ามนุษย์และการนำเสนอข่าวสารในสังคมปัจจุบัน และการเสวนาเรื่อง ประสิทธิภาพของสื่อในการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีตัวแทนสื่อมวลชนทุกสาขาในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 60 คน
 
22 กันยายน 2549 , 17:57 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่