CAT Telecom ประกวดออกแบบตุ๊กตุ๊ก วิ่งบริการในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 เพื่อประชาสัมพันธ์งาน และบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศ

  
     นายศรายุทธ์ อภิญญาวัชรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom เปิดเผยว่า ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 CAT Telecom ในฐานะหน่วยงานหลักอย่างเป็นทางการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแก่หน่วยงาน องค์กร และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ได้จัดโครงการประกวดออกแบบรถตุ๊ก ตุ๊ก “CAT 009 TUK TUK DESIGN CONTEST” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงครงสิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี และทรงพระชนมายุ 80 พรรษา ในปี 2550 และเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยผสมผสานแนวคิด CAT 009 กับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 กับแนวคิด 14 ประเทศปลายทาง ซึ่ง กสท เปิดให้บริการในอัตราเริ่มต้นเพียงนาทีละ 5 บาท สำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 2 แบบ และจะนำแบบที่ผ่านเข้ารอบ 12 ผลงานไปผลิตรถตุ๊กตุ๊ก เพื่อนำออกให้บริการแก่นักท่องเที่ยวปละประชาชนทั่วไปในงานด้วย ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 2 ที่ 3 และจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมโล่เกียรติยศ ส่วนรางวัลชมเชยจะได้รับเงินสนับสนุนรางวัลละ 2 พันบาท สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cattelecom.com ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน ศกนี้ ที่ส่วนการตลาด สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 
22 กันยายน 2549 , 21:35 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่