ทหารและเด็กนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกและไข้หวัดนก

  
     นักเรียนจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 33 และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย พิชิตไข้เลือดออกและไข้หวัดนก เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ โดยได้ทำการออกสำรวจลูกน้ำยุงลาย สำรวจการเลี้ยงนกและไก่ในชุมชน พัฒนาวัดเชียงมั่น และชุมชนเชียงมั่นซึ่งเป็นชุมชนที่ชนะเลิศการประกวดชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลายและไข้หวัดนก โดยได้แจกถุงขยะให้แก่คนในชุมชน เพื่อสุขอนามัยที่ดี เป็นการเตรียมการรับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยทหารได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับเด็ก ๆ ทั้งนี้เด็ก ๆ อย่างสนุกสนาน ขณะที่เด็ก ๆ เองก็ไม่ได้รู้สึกตกใจ หรือกลัวเจ้าหน้าที่ทหารในเครื่องแบบ และมีปฏิสัณฐานอย่างเป็นกันเอง กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออกและไข้หวัดนกในครั้งนี้ เด็ก ๆ และทหารยังได้ออกเดินไปตามถนนสายต่างๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อสำรวจ ให้ความรู้ประชาชนเพื่อเป็นแนวร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วย
 
22 กันยายน 2549 , 21:35 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ –นันทิยา-สราลีวัลย์ สวท.เชียงใหม่