เด็กนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ประดิษฐ์เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ โดยไม่ต้องใช้คนเฝ้าได้สำเร็จ พร้อมจะพัฒนาต่อยอดให้ทางจังหวัดนำไปผลิตใช้ในพื้นที่

  
     โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการเตือนภัยหากมีฝนตกในปริมาณเกินกว่า 150 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีการดูดน้ำฝนทิ้งทุก 24 ชั่วโมง โดยเครื่องมือดังกล่าวใช้อุปกรณ์การผลิตในราคาไม่แพงมาก สามารถผลิตใช้ได้ในชุมชน นายครรชิต เมฆขลา อาจารย์หัวหน้าแผนกช่างยนต์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา กล่าวว่า เครื่องมือวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติที่เด็ก ๆ ได้ประดิษฐ์ขึ้นในครั้งนี้นับว่าดีมากเพราะไม่จำเป็นต้องมีคนเฝ้าในยามค่ำคืน เพราะเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนจะเตือนเมื่อฝนตกติดต่อกันและมีปริมาณ 150 มิลลิเมตรขึ้นไป ซึ่งขณะนี้เครื่องมือของทางราชการก็ยังต้องใช้คนเฝ้าอยู่เพราะไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ สำหรับเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนดังกล่าว หลังจากได้ทีมชนะเลิศแล้วก็จะมอบให้ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 
22 กันยายน 2549 , 21:36 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ –สราลีวัลย์ - นันทิยา สวท.เชียงใหม่