โทรคมนาคมตลอดระยะเวลาการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549

  
     นายธนากร ทองใบ ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT Telecom เปิดเผยว่า ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 กสท.ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดงานให้เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมหลักอย่างเป็นทางการตลอดระยะเวลาการจัดงาน 4 เดือนเต็ม โดยได้จัดวงจร Leased Line วางระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายทั่วบริเวณงาน อีกทั้งจัดเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน 20 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ให้บริการแก่สื่อมวลชนใน Press Center บริการวิทยุเฉพาะกิจส่วนบุคคล 200 เครื่องและบริการโทรศัพท์ภายในประเทศฟรีตลอดงานผ่านเครือข่าย CAT CDMA รวมมูลค่าการสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมกว่า 22 ล้านบาท นอกจากนี้แล้ว CAT Telecom ยังได้จัดสวนภายใต้แนวคิด สื่อสายน้ำ สื่อพระราชหฤทัย ในงานมหกรรมพืชสวนโลก ในสวนดังกล่าวจะนำเสนอฝายชะลอความชุ่มชื้น การปลูกหญ้าแฝก รวมทั้งพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย เช่น การกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา เครื่องกลเติมอากาศ กังหันชัยพัฒนา โดยประชาชนที่เข้าชมสวนของ CAT Telecom สามารถใช้บริการโทรศัพ์ในประเทศผ่านระบบ CDMA ,โทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านบัตร CAT THAICARD ,ใช้บริการอินเตอร์เน็ต ฟรีทุกวัน สนใจติดตามรายละเอียดได้ทางเวปไซต์ www.cattelecom.com
 
22 กันยายน 2549 , 21:38 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่