อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดงานวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2556

  
     อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ขอเชิญร่วมงาน วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2556 พบนิทรรศการ ราชพฤกษ์ ต้นไม้แห่งแผ่นดินและนิทรรศการพรรณไม้ 10 ประเทศอาเซียน กิจกรรม Walk Rally มหัศจรรย์พรรณไม้และพรรณไม้ 77 จังหวัด
ดร.สุณิสา นิรันตรายกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการและสวน รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เผยว่า “อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ร่วมงาน วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ ราชพฤกษ์ ต้นไม้แห่งแผ่นดินและนิทรรศการพรรณไม้ 10 ประเทศอาเซียน กิจกรรม Walk Rally มหัศจรรย์พรรณไม้และพรรณไม้ 77 จังหวัด กิจกรรมงานศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ร่วมโหวต 10 มหัศจรรย์พรรณไม้อาเซียน ทั้งนี้จะมีการแจกกล้าไม้และเมล็ดราชพฤกษ์ จำนวน100,000 เมล็ด ณ ชานพักเรือนไทย อุทยานหลวงราชพฤกษ์
หากสถาบันการศึกษาใดมีความประสงค์ที่จะนำนักเรียน นักศึกษา เข้าชมงานนิทรรศการและร่วมกิจกรรมในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2556 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและสวน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4110-5 ต่อ 1022 หรือ 1023 หรือทางเว็บไซต์ www.royalparkrajapruek.org
 
18 พฤษภาคม 2556 , 13:00 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่