การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมพร้อมด้านระบบไฟฟ้า ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2

  
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตรียมพร้อมด้านระบบไฟฟ้า ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 เตรียมบุคลากรและอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า ป้องกันเหตุขัดข้อง ทุกสถานที่สำคัญในการประชุม
ในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมและรับผิดชอบดูแลด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้มีความมั่นคงสูงสุด สำหรับสถานที่จัดประชุม โรงแรมที่พักตลอดจนสถานที่สำคัญ สำหรับด้านเตรียมความพร้อมก่อนจัดงาน ได้แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าและจัดชุดเฉพาะกิจ ผู้ประสานงาน เพื่อดูแลระบบไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ซักซ้อมแผนปฏิบัติการ ขั้นตอนการสั่งการ การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อทดสอบความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ชำรุด และส่องหาจุดร้อนระบบไฟฟ้าในบริเวณศูนย์ประชุม แล้วทำการแก้ไข เพื่อให้เกิดความมั่นคง และมีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ
สำหรับการเตรียมความพร้อมช่วงจัดงาน ได้เปิดศูนย์ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ณ ห้องเจรจาธุรกิจ 5 ตึก SMEs ศูนย์ประชุมฯ เตรียมพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จัดชุด Mobile Generator สำรองระบบไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญ ครอบคลุม ศูนย์ประชุม เวียงกุมกาม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และโรงแรมดาราเทวี นอกจากนี้ ยังมีการสำรองชุด Mobile Generator สำรองกรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ติดตั้ง Mobile UPS สำหรับป้องกันไฟฟ้าขัดข้องในส่วนระบบงาน IT การสื่อสาร และความปลอดภัย ระบบไมโครโฟน แสง สี เสียง และเตรียมความพร้อมของพนักงาน รถยนต์ รถเครน อุปกรณ์ Spare Parts เพิ่มเติม และจัดชุดฉุกเฉินแก้ระบบไฟฟ้า 24 ชั่วโมง
 
18 พฤษภาคม 2556 , 15:43 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรัตน์ สวท. เชียงใหม่