ประธาน กบอ. มั่นใจ พร้อมรับผู้นำและรัฐมนตรีทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2556

  
     ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) มั่นใจ พร้อมรับผู้นำและรัฐมนตรีทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ขณะที่การแสดงละครต้อนรับชุด "เวียงกุมกาม มังราย และสายน้ำ" มีความพร้อมแล้ว
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) ได้เดินตรวจตราสถานที่ทุกจุดที่จะใช้ในการต้อนรับผู้นำและรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 พรุ่งนี้ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และสวยงามที่สุดในฐานะเจ้าภาพ โดยขณะนี้ผู้นำและรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆทยอย เดินทางเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำวันนี้ ส่วนการแสดงละครต้อนรับชุด "เวียงกุมกาม มังราย และสายน้ำ" มีความพร้อมแล้ว ทั้ง แสง สี เสียง และคณะนักแสดงทั้งหมดกว่า 1,000 คน เพื่อแสดงประวัติศาสตร์และและการจัดการน้ำของเมืองโบราณเวียงกุมกาม นครโบราณใต้พิภพ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะเริ่มแสดงในเวลาประมาณ 20.00 น. ใช้เวลาแสดงประมาณ 45 นาที ทั้งนี้ จะเป็นหนึ่งในคณะนักแสดงเป็นบทละครพญามังราย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กว่า 500 คน รับบทนักรบ และนักแสดงจากจากนักเรียนนาฏศิลป์ มั่นใจว่า จะสร้างความประทับให้ให้กับผู้นำและรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆ และจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในภาคเหนือด้วย และในการแสดงจริงคืนนี้จะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ได้รับเชิญจากรัฐบาลเข้าไปในพื้นที่ ยกเว้นเป็นบางกรณีอย่างสื่อมวลชนต้องสอบถามจากตำรวจก่อนว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของแต่ละประเทศจะอนุญาตให้เข้าทำข่าวหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องของการอารักษ์ขาและรักษาความปลอดภัย และอีกสาเหตุหนึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ค่อนข้างคับแคบด้วย รวมทั้ง มีความกังวลกับสภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย โดย เฉพาะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องที่ประสบมาแล้วจากการซ้อมใหญ่เมื่อวานนี้ สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถติดตามได้จากการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ตั้งแต่เวลา 19.45-20.45 น.
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ผู้นำบางประเทศที่เดินทางล่วงหน้า ผู้แทน เจ้าหน้าที่อาวุโส เจ้าหน้าที่จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ ทั้งไทยและต่างชาติที่เข้าร่วมการประชุมกำหนดนโยบายและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือ(แบบเต็มคณะ)และการประชุมคู่ขนานของผู้นำภาคเอกชนและผู้นำภาคธุรกิจ ที่เปิดเป็นการเฉพาะให้ผู้ที่ได้รับเชิญจากรัฐบาลไทยเยี่ยมชมนิทรรศการระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคมนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้านน้ำ ส่วนใหญ่พอใจและชื่นชมการจัดงานในครั้งนี้
 
19 พฤษภาคม 2556 , 18:09 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่