นายกรัฐมนตรี ทั้ง 2 ประเทศ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – ลาว ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – ลาว ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้น การแก้ปัญหาชายแดน ปัญหาด้านแรงงาน การคมนาคมขนส่ง และยาเสพติด
ที่โรงแรม เลอเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการ ไทย – ลาว ครั้งที่ 2 และมีการแถลงถึงผลการประชุม โดยเริ่มจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ของไทย ได้กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดี ด้วยบรรยากาศมิตรภาพ ครอบคลุมด้านความคืบหน้าการอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน ลดปัญหาความแออัดของการจราจรในบางด่านชายแดน ซึ่งฝ่ายลาว ได้รับไปพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนและการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และฝ่ายไทยพร้อมปรับปรุงในการพัฒนาระบบศุลกากรให้ดีขึ้น นอกจากนั้น ยังได้หารือถึงการเชื่อมโยงการใช้ถนนหมายเลข 8 และ 12 โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะพิจารณากำหนดการจัดค่าธรรมเนียมเส้นทางดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ซึ่งฝ่ายไทยจะส่งเสริมให้ภาคเอกชน ไปลงทุนบริเวณเส้นทางดังกล่าวและปรับปรุงสภาพทางให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงได้ขอให้ฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เร่งรัดโครงการความร่วมมือโครงการรถไฟความเร็วสูงจากจีน ซึ่งไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพในการหารือร่วม 3 ฝ่าย ทั้งไทย ลาวและจีน และความร่วมมือด้านยาเสพติดในการ เพิ่มจุดตรวจ จุดสกัด พัฒนาการปลูกพืชทดแทน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง พร้อมย้ำว่า การประชุมครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง
จากนั้น นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเพิ่มเติม เพื่อสร้างความมั่นเข้าใจอันดีต่อกันทั้ง 2 ฝ่าย ตอบสนองบรรยากาศสันติภาพ พัฒนาความร่วมมือ โดยได้ยกปัญหามาพูดคุยกัน เพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้น ทั้งปัญหาการค้าตามชายแดน เริ่มแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน เพื่อให้การไปมาหาสู่กันดีขึ้น สำหรับด้านแรงงานจากไทยไปทำงานลาว และแรงงานจากลาวมาทำงานที่ไทย มีทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ครอบคลุมการค้ามนุษย์ ทั้ง 2 ฝ่าย ต้องร่วมกันแก้ไข พร้อมกล่าวด้วยว่า ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน การหารือ การเห็นใจกัน จะทำให้เกิดประโยชน์และสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้ง 2 ฝ่าย
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีของไทย พร้อมด้วย นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เป็นพยานการลงนามความร่วมมือ ใน 3 เรื่อง ได้แก่ แถลงการณ์ร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการ ไทยลาว ครั้งที่ 2 ความตกลงระหว่าง ไทย และ ลาว ว่าด้วยกรรมสิทธิ์การใช้บริหารและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ไทย-ลาว ด้วย
 
19 พฤษภาคม 2556 , 18:55 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่