รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีเสวนาประชาคม โรงเรียนดีที่ชุมชน

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีเสวนาประชาคม โรงเรียนดีที่ชุมชน พร้อมย้ำ นโยบายรัฐบาล คือ เน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเวทีเสวนาประชาคม โรงเรียนดีที่ชุมชน โดยมีนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นายยงยุทธ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกลางเหนือ และนายบุญเรือง ดวงปินตา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเวที ณ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในเวทีเสวนาดังกล่าว มีการเสนอความคิดเห็นหลากหลาย ส่วนใหญ่กล่าวว่า การยุบโรงเรียนได้ดำเนินการมาหลายปีแล้ว เพราะเป็นปัญหามากหากนักเรียนน้อย บรรยากาศการเรียนไม่ดี มองว่าการยุบรวมส่งผลให้บรรยากาศทางสังคมดีกว่า แม้จะมีปัญหาด้านการเดินทางบ้างและโรงเรียนบางแห่งได้อำนวยความสะดวกให้โดยการจัดรถรับ-ส่ง ขณะที่ตัวแทนครูในอำเภอจอมทอง กล่าวว่า การพิจารณายุบโรงเรียน ต้องพิจารณาให้ดี เพราะบางโรงเรียนไม่มีพื้นที่ติดกัน อยู่ห่างไกลกัน การยุบจะเพิ่มภาระการเดินทาง ความปลอดภัยของนักเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเวทีเสวนาว่า โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ ซึ่งมีการเรียนรวมของ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสันกลางใต้และโรงเรียนบ้านมอญ มีการแบ่งช่วงชั้นกันเรียน เริ่มทำกันมาตั้งแต่ปี 2543 โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ภายหลังการเรียนรวมกัน มีนักเรียนมากเพียงพอ มีครูประจำสอนเต็มชั่วโมง มีผลการเรียนดีขึ้นและมีความพึงพอใจ สำหรับที่ได้จากเวทีเสวนาครั้งนี้ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนโรงเรียนหลัก ขยายโอกาสเพิ่มเป็นระดับมัธยมศึกษา ดดยนโยบายรัฐบาล คือ เน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกแห่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังกล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงบประมาณสนับสนุนเรื่องการเดินทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้สนับสนุนการเดินทางด้วย พยายามไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ปกครอง
 
19 พฤษภาคม 2556 , 19:53 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่