รายงานพิเศษ ก้าวต่อไปของจังหวัดเชียงใหม่

  
    รายงานพิเศษ ก้าวต่อไปของจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมนำเสนอ โครงการ Northern Land Port ครอบคลุมการสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ระบบผังเมือง และการสร้างถนนวงแหวนรอบ 4 รองรับการเจริญเติบโต
การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นการเปิดใช้ศูนย์ประชุมแห่งนี้อย่างเป็นทางการ ด้วยงบประมาณการจัดสร้างกว่า 3,000 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 4 ปี และนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ด้วยการเปิดต้อนรับผู้นำประเทศจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กว่า 30 ประเทศ ภายใต้หัวข้อหลัก “ภาวะผู้นำและพันธะผูกพันเพื่อความมั่นคงด้านน้ำและการเผชิญภัยพิบัติด้านน้ำ”
การประชุมดังกล่าว ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักในระดับนานาประเทศมากขึ้น ได้มีโอกาสเผยแพร่ซึ่งวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมล้านนา อีกทั้ง ยังเป็นการเผยแพร่สินค้า OTOP ซึ่งสั่งสมมาจากภูมิปัญญาของคนในอดีต นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการศึกษาแนวคิด Chiang Mai Eye คือ แนวคิดที่ว่าเชียงใหม่ จะมีชิงช้าขนาดใหญ่ที่มีความสูงประมาณ 120 เมตร สามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่ได้ทั้งเมือง เหมือนเมืองที่เป็นศูนย์กลางของประเทศต่างๆ เป็นกระแสของเมืองที่เป็นศูนย์กลาง ซึ่งต้องดูสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับเรื่องทะเลน้ำจืด หรือ ทะเลเทียม เพื่อสร้างในสิ่งที่เชียงใหม่ไม่มี เป็นการเสริมศักยภาพเมือง และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาทำกิจกรรม กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม ซึ่งทั้ง 2 โครงการต้องทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ด้านผังเมืองรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผังเมือง คือ การมองในสิ่งที่ต้องอนุรักษ์และเรื่องที่จะต้องพัฒนา ผังเมืองต้องศึกษาทุกเรื่อง เพื่อให้คนที่อยู่ในเมืองอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และต้องพัฒนาไปตามที่ควรจะเป็น โดยหากไม่มีการดูแลให้ดีก็จะเกิดปัญหาหลายด้าน เช่น การบดบังทัศนียภาพ บังทิศทางลม ซึ่งต้องรับฟังความเห็นของท้องถิ่น ขณะนี้ มีท้องถิ่น จำนวน 216 แห่ง เสนอความเห็นมาที่จังหวัด จากนั้นจะประชุมคณะทำงานและกำหนดออกมาให้ชัดเจน
สำหรับความคืบหน้าการสร้างสนามบินแห่งใหม่ ของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องสร้าง คือ จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบน ปกติศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 6-8 ล้านคนต่อปี แต่เฉพาะครึ่งปีนี้ มีผู้โดยสารเข้ามาถึง 4 ล้านคนแล้ว เพราะฉะนั้น ในอีก 2-3 ปี ข้างหน้าจะต้องเต็มพิกัดอย่างแน่นอน และหากสายการบินมีมากขึ้น ต้องบริการตลอด 24 ชั่วโมง จะส่งผลกระทบด้านเสียงต่อชาวบ้านบริเวณสนามบิน โดยแนวคิดสนามบินแห่งที่ 2 ได้เคยพูดคุยกันแล้วเมื่อ 20 ปี ถ้าไม่เตรียมการ มีผลกระทบอย่างแน่นอน ขณะนี้ กำลังรวบรวมโครงการ Northern Land Port คือ สนามบินใหม่ ผังเมือง ถนนมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย วงแหวนรอบ 4 เพื่อการแก้ไขปัญหาผังเมือง เข้าในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัด ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ที่จังหวัดลำปาง เพื่อปรากฏเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือ ขณะที่ ได้กำหนดสนามบินแห่งที่ 2 บริเวณแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน บริเวณแม่ออน –บ้านธิ ยังอยู่ในขั้นตอนของผู้เชี่ยวชาญศึกษาถึงแหล่งที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อระบบการบิน
จากการเปิดเผยของพ่อเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ก้าวต่อไปของจังหวัดเชียงใหม่ ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับคนด้วยระบบการคมนาคมที่สะดวกสบายขึ้น ในปี 2558 หลายประเทศ และหลายเมือง กำลังเตรียมพร้อมทุกมิติ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสง่างาม จังหวัดเชียงใหม่ จึงปฏิเสธ การเจริญเติบโต และการแข่งขันกับทุกประเทศในโลกไม่ได้ การเข้าออก ของคนอีกหลายร้อยล้านคน อาจก่อให้เกิดความเจริญในหลายด้าน และต้องเตรียมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไว้รองรับ แต่การเตรียมคนในพื้นที่ก็เป็นสิ่งสำคัญ อนาคตข้างหน้า คงต้องมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอีกหลายครั้ง เพื่อเตรียมพร้อมคนในพื้นที่ร่วมกันทั้งหมด เพื่อลดการต่อต้าน และให้อยู่ในระบอบประชาธิปไตย ที่ “เสียงของประชาชน” คือ สิ่งที่สำคัญที่สุด
 
20 พฤษภาคม 2556 , 11:54 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรัตน์ สวท.เชียงใหม่