นายกรัฐมนตรี พาผู้นำประเทศเยี่ยมชมนิทรรศการด้านน้ำ โดยเฉพาะการจัดแสดงโครงการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
     นายกรัฐมนตรี พาผู้นำประเทศเยี่ยมชมนิทรรศการด้านน้ำ โดยเฉพาะการจัดแสดงโครงการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลไทย 350,000 ล้านบาท ขณะที่ตำรวจคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มกำลัง
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) พาคณะผู้นำและรัฐมนตรีทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมเยี่ยมชมนิทรรศการ ด้านน้ำก่อนการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยพาเยี่ยมชมบูทนิทรรศการหัวข้อหลักการจัดแสดงนิทรรศการด้านน้ำครั้งนี้ คือ การแสดงนิทรรศการโครงการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยะภาพด้านการจัดการน้ำของประเทศไทยอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ทำให้ราษฎรไทยกินดีอยู่ดี เช่น โครงการฝนหลวง แก้ปัญหาความแห้งแล้ง , หญ้าแฝก ป้องกันดินพังทลาย , อ่างเก็บน้ำบริเวณเชิงเขา , เขื่อน , เกษตรทฤษฎีใหม่ , แก้มลิง , การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับมหาอุทกภัยในประเทศไทยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา , การแสดงนิทรรศการทางเทคนิค โดยมี 4 กลุ่ม บริษัทที่ผ่านการยื่นซองราคาและซองเทคนิคจัดซื้อจัดจ้าง(ทีโออาร์)โครงการ บริหารจัดการน้ำแล้วแต่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยวงเงิน 350,000 ล้านบาทของรัฐบาล เกี่ยวกับผลงานศักยภาพการบริหารจัดการภายในประเทศแต่ละโครงการที่ผ่านมา เช่น จัดการน้ำด้วยระบบเขื่อน ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วม การพยากรณ์น้ำท่วมฉับพลันอย่างแม่นยำ และนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และการแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีด้านน้ำและการแสดงสินค้าจากหญ้าแฝก สินค้าพื้นเมือง และสินค้าท้องถิ่นมากมาย ได้รับความสนใจและสอบถามจากคณะผู้นำและรัฐมนตรีจากประเทศที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจการบริหารจัดการน้ำในชุมชนอย่างเป็นระบบ ท่ามกลางการอารักษ์ขาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้นำและรัฐมนตรีจาก ประเทศต่างๆ
ทั้งนี้ เมื่อช่วงเช้าตำรวจได้เปิดให้มีการตรวจอุปกรณ์การถ่ายภาพสำหรับการต้อนรับผู้นำประเทศของนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เวลา 06.00 น.ก่อน ที่ผู้นำแต่ละประเทศจะเดินทางมาถึงศูนย์ประชุมฯ โดยมี นายกรัฐมนตรีไทย รอให้การต้อนรับ พร้อมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเช้าผู้นำด้วย ขณะที่ตำรวจจากทุกภาคส่วนระดมกำลังทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบได้ตั้งจุดสกัดรอบนอกหลายจุด โดยเฉพาะพื้นที่ภายในศูนย์ประชุม เช่น ตำรวจม้า 4 ตัวเดินตรวจตรารอบๆพื้นที่ , เจ้าหน้าที่เก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด(อีโอดี) ตรวจสิ่งแปลกปลอม , ตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) , สุนัขสงครามจากหน่วยต่างๆหลายสิบสุนัข , ตำรวจสันติบาล , ทหารอากาศกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ , เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กว่า 1,000 คน , ตำรวจทางหลวง , ตำรวจจราจร , ตำรวจท่องเที่ยว , ตำรวจกองปราบปราม ซึ่งมีตำรวจภูธรภาค 5 เป็นกำลังหลักในการดูแลความปลอดภัยทั้งหมดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
20 พฤษภาคม 2556 , 18:21 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   สวท.กทม.