น้ำหมักสมุนไพร ป้องกันกำจัดศัตรูพืช

  
     น้ำหมักสมุนไพร ป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ เรื่องราว จากโครงการหลวง นอกจากนำมาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแล้วยังมีคุณสมบัติในการช่วยเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืชได้
จากจดหมายข่าวของโครงการหลวง ได้บอกเล่าเรื่องราว น้ำหมักสมุนไพร ป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยกล่าวถึง สถานการณ์ของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤต เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและทรัพยากรด้านต่างๆ มากมาย ทั้ง ดิน น้ำ และอากาศ ซึ่งสาเหตุที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคเกษตรกรรมกันอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกร ตลอดจนผู้บริโภค ดังนั้น หลายหน่วยงานจึงได้หันมาให้ความสนใจในเรื่องการทำงานเกษตรกรแบบผสมผสาน(ไอพีเอ็ม) และ เกษตรอินทรีย์ มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้สิ่งทดแทนสารเคมีที่มีในธรรมชาติมาใช้ควบคุมศัตรูพืช เช่น การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ำ-ตัวเบียน) เชื้อรา และ แบคทีเรียปฏิปักษ์ และการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ จากธรรมชาติมาใช้ควบคุมศัตรูพืช ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามคุณสมบัติในการควบคุมศัตรูพืช โดยสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการควบคุมศัตรูพืชป้องกันกำจัดเชื้อราและแบคทีเรีย สาเหตุโรคพืช ได้แก่ กระเทียม ข่า พริก สะเดา และสมุนไพรที่มีคุณสมบัติป้องกันกำจัดแมลงปากดูด เช่น กระเทียม พริก สะเดา บอระเพ็ด สาบเสือ ดาวเรือง ยาสูบ ดีปลี เป็นต้น ส่วนสมุนไพรที่ใช้ควบคุมแมลงปากกัด ได้แก่ กระเทียม พริก สะเดา ขมิ้น ตะไคร้หอม สาบเสือ ดาวเรือง ยาสูบ หนอนตายยาก หางไหล เป็นต้น และสมุนไพรที่มีคุณสมบัติป้องกันกำจัดแมลงประเภทด้วงปีกแข็ง เช่น ต้นมะเขือเทศ หางไหล พริก สะเดา และ ขมิ้น เป็นต้น ดังนั้นในกระบวนการผลิตน้ำหมักสมุนไพรจึงนำสมุนไพรหลากหลายชนิดมาผสมร่วมกัน โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7(กรมพัฒนาที่ดิน) ซึ่งเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารออกฤทธิ์ จากพืชสมุนไพรในกระบวนการหมัก รวมทั้งการสร้างกรดอินทรีย์หลายชนิด ส่งผลให้น้ำหมักสมุนไพร นอกจากนำมาใช้ในการป้องกันกัดจัดศัตรูพืชแล้วยังมีคุณสมบัติในการช่วยเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืชได้
สำหรับ ประโยชน์ของน้ำหมักสมุนไพร สามารถช่วยป้องกันแมลง เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นศัตรูพืช รักษาโรคที่สมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัส บำรุงพืช ทำให้ต้นและรากพืชแข็งแรง ช่วยในการติดตดอกออกผลของพืช และช่วยเร่งขนาดผลผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว
 
21 พฤษภาคม 2556 , 09:34 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-กมลวรรณ-กรรัตน์ สวท. เชียงใหม่